Vismuttiharkko: laajalti käytetty ja laajat markkinanäkymät

Vismuttiharkon perusominaisuudet

Vismuttiharkko on hopeanvalkoinen metalli, jolla on metallinen kiilto ja muokattavuus.Huoneenlämmössä vismuttiharkolla on hyvä metallikiilto ja sitkeys, mutta se on helppo hapettaa korkeassa lämpötilassa.Lisäksi vismuttiharkolla on myös korkea sähkö- ja lämmönjohtavuus, minkä vuoksi sitä käytetään laajasti elektroniikassa ja keramiikassa.

Vismuttiharkon valmistusprosessi

Vismuttiharkko voidaan valmistaa useilla menetelmillä, mukaan lukien uuttaminen sinkin tai alumiinin paahtotuotteista, halogenidin reaktio rikkivedyn kanssa, vismuttipentoksidin pelkistys etikkahapolla jne. Erityiset vaiheet ovat seuraavat:

(1) Vismuttiyhdistettä sisältävä raaka-aine saatetaan reagoimaan emäksen kanssa liukoisen vismuttihydroksidin tai vismuttioksidin tuottamiseksi.

(2) Liuos suodatetaan, pestään ja kuivataan vismuttia sisältävien suolojen saamiseksi.

(3) Vismuttia sisältävät suolat pasutetaan korkeassa lämpötilassa vismuttioksidin saamiseksi.

(4) Vismuttioksidi pelkistetään hiilellä korkeassa lämpötilassa metallisen vismutin saamiseksi.

(5) Metallivismutti valetaan vismuttiharkon saamiseksi.

Vismuttiharkon käyttöalue

Vismuttiharkkoja käytetään monilla aloilla, joista seuraavassa on muutamia:

(1) Elektroniikkakenttä: Vismuttiharkkoja voidaan käyttää suuritiheyksisten elektronisten komponenttien ja matalataajuisten laitekomponenttien valmistukseen.Koska vismutilla on hyvä sähkön- ja lämmönjohtavuus, se voi parantaa suorituskykyään ja vakautta valmistettaessa elektronisia komponentteja.Lisäksi vismutista voidaan valmistaa optisia elektronisia komponentteja, kuten aurinkopaneeleja ja TV-näyttöjä.

(2) Katalyyttikenttä: Katalyyttikentällä vismuttia käytetään katalyyttinä yhdisteiden, kuten metyyli-tert-butyylieetterin, valmistuksessa.Lisäksi vismuttia voidaan käyttää myös vetyrikinpoistokatalyytin aktiivisena komponenttina öljynjalostuksessa ja orgaanisessa synteesiteollisuudessa.

Vismuttiharkon kierrätys

Vismuttiharkot voidaan kierrättää ja sulattaa uudelleen uusiksi tuotteiksi.Kierrätyksen yhteydessä jätevismuttiharkko on ensin luokiteltava, kerättävä ja käsiteltävä.Käsittelymenetelmiä ovat mekaaninen käsittely, kemiallinen liuotus ja lämpökäsittely.Kierrättämällä jätevismuttiharkot voidaan säästää raaka-aineita, alentaa tuotantokustannuksia ja vähentää ympäristön saastumista.

Vismuttiharkon markkinanäkymät

Lyhyesti sanottuna vismuttiharkolla metallimateriaalina, jolla on tärkeitä fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia, on monenlaisia ​​käyttötarkoituksia monilla aloilla.Tieteen ja tekniikan jatkuvan kehityksen ja sovellusalojen jatkuvan laajentumisen myötä vismuttiharkkojen markkinakysyntä jatkaa kasvuaan.Samaan aikaan ympäristötietoisuuden jatkuvan parantamisen myötä jätteiden vismuttiharkkojen kierrätyksestä tulee yksi tärkeimmistä tulevaisuuden kehityksen trendeistä. 

Chengdu Huarui Industrial Co., Ltd. 

Email: sales.sup1@cdhrmetal.com  

Puhelin: +86-28-86799441


Postitusaika: 17.10.2023